ХІХ Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми економічної кібернетики 2014»
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Тези_Рогоза, Івченко

Донизу

Тези_Рогоза, Івченко Empty Тези_Рогоза, Івченко

Створювати по Admin Ср Жовт 01, 2014 12:27 pm

Рогоза М.Є. д.е.н., професор
Івченко Є.І. к.т.н., доцент
ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», м. Полтава


ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА»

В умовах сучасної ринкової економіки, конкурентоспроможність вищих навчальних закладів (ВНЗ) прямо залежить від якості управлінських рішень, що приймаються, та ефективності системи управління. Освіта у ХХІ столітті набуває особливого стратегічного значення. Основними критеріями успіху стають рівень впровадження інновацій в управління та навчання, якість освіти, рейтинг вищого навчального закладу, економічна ефективність, оптимальна організація навчального процесу та наукових досліджень. Саме інноваційні педагогічні та управлінські рішення, новітні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) стають основною продуктивною силою й гарантують конкурентоспроможність країни в глобалізованому світі, що особливо актуально сьогодні в умовах подолання політичної та економічної кризи, а якість випускників ВНЗ економічного профілю визначає їх місце й роль у професіональній спільноті. Тому, забезпечення високої ефективності навчання та управлінської діяльності є першочерговим завданням ВНЗ економічного профілю. Зазначене завдання не може бути вирішено за допомогою стандартних рішень і традиційних прийомів, оскільки останні мають враховувати специфічні особливості окремих ВНЗ і роботодавців, стадію життєвого циклу конкретної галузі господарства, споживачів освітніх послуг тощо [1].
Досвід кафедри економічної кібернетики ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі свідчить, що студенти напряму підготовки «Економічна кібернетика» є найбільш підготовленими до впровадження інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні (як традиційному, так і дистанційному). Сьогодні практично всі студенти напряму підготовки «Економічна кібернетика» мають власні мобільні пристрої (ноутбуки, нетбуки, смартфони, планшети тощо) та використовують мобільні технології для навчання [2].
Взагалі переважна більшість сучасних студентів (81%) вважає, що планшети змінять процес навчання в майбутньому і тому студенти будуть купувати цифрові підручники замість друкованих (82%). Такими є результати дослідження The 2014 Student Mobile Device Survey, що було проведено компанією Harris Poll на замовлення компанії Pearson. Компанія Pearson є провідною компанією в світі в галузі навчання, в якій працюють 40 тисяч співробітників у більш ніж 80 країнах. Переважна більшість опитаних (74%) заявили, що планшети роблять процес навчання більш захоплюючим. Опитування проводилося на сайті компанії Harris Poll в період з 13 лютого по 12 березня 2014 року. Респондентами стали 1228 американських студентів віком від 18 до 30 років, які проходили навчання в коледжі, університеті чи на післядипломних програмах [3]. Незважаючи на те, що планшети дуже популярні серед студентів, лише менше половини опитаних регулярно використовують їх (45%) для навчання, і тільки один з десяти студентів (11%) регулярно використовує гібридну модель з клавіатурою. Переважна більшість, 89% сучасного студентства регулярно використовує ноутбук і 83% регулярно використовують смартфон.
Студенти покладають значні надії на планшети в плані інноваційного перетворення процесу навчання, але ноутбуки, як і раніше, найбільш часто використовуються для навчальної роботи. Інші результати дослідження The 2014 Student Mobile Device Survey щодо використання мобільних пристроїв у вищій освіті:
• більшість студентів використовують один мобільний пристрій під час звичайного навчального дня (54%);
• тільки один з 10 студентів (9%) використовує три або більше пристроїв протягом звичайного навчального дня;
• ноутбуки (89%) і смартфони (56%) - мобільні пристрої, які студенти використовують найчастіше протягом тижня для навчання та виконання завдань;
• один з трьох студентів (33%) використовує планшет для навчання та виконання завдань щотижня;
• майже всі студенти мають бездротовий доступ до мережі Інтернет в домашніх умовах (96%) або в навчальному закладі (91%) [3].
Дослідження The 2014 Student Mobile Device Survey було проведено з метою найкраще зрозуміти, як студенти використовують мобільні технології для навчання. Аналіз використання мобільних технологій для навчання студентами напряму підготовки «Економічна кібернетика» у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» показав, що широке використання мобільних пристроїв простимульовано 100% доступом до мережі Інтернет у навчальному корпусі, гуртожитках і прватних домогосподарствах, розвитком технологій дистанційного навчання й можливістю доступу через мережу Інтернет до дистанційних курсів і ресурсів електронної бібліотеки університету, а також до банку даних цифрових навчально-методичних ресурсів (у т.ч. віртуальних практичних і лабораторних занять та електронного тестування) кафедри економічної кібернетики університету [2]. Разом з тим, треба відмітити, що ринок ноутбуків, нетбуків, планшетів, смартфонів та інших мобільних пристроїв значно зріс за останні кілька років. Ці мобільні пристрої мають великий потенціал для інноваційного перетворення процесу навчання і для впливу на надання навчальних матеріалів в електронному вигляді як для дистанційних курсів, так і для цифрових підручників.
Таким чином, можна сказати, що використання інноваційних рішень дозволяє формувати компетентних фахівців економічної кібернетики, а ВНЗ системно, послідовно запроваджувати сучасні освітні інновації відповідно Національної доктрини розвитку освіти та Стратегії економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 28.04.2004 р. № 493, з метою досягнення європейських стандартів у вищій школі й переходу до інноваційної моделі економічного зростання та розвитку високотехнологічного супровіду освітньої діяльності.
Література
1.Рогоза М.Є. Управління процесами діяльності мережевого ВНЗ.// Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту ISO 9001:2008: досвід впровадження та напрями вдосконалення: матеріали XXXV міжнар. наук.-метод. конф., 25-26 бер. 2010 р. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2010 р. 2. Рогоза М.Є., Івченко Є.І., Божко В.І. Концепція використання ІР-телефонії для дистанційних технологій навчання і управління в сучасному університеті. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління, 20-22 листопада 2013 р.: Полтава: ПУЕТ, 2014.-С.4-6.-ISBN 978-966-184-246-4. 3. Планшети змінять процес навчання у вищій освіті [Електронний ресурс].-Режим доступу: [Ви повинні бути зареєстровані і підключені , щоб побачити посилання] з екрана.
Admin
Admin
Admin

Кількість повідомлень : 66
Дата реєстрації : 30.09.2014

https://probl-econom-kiber.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі