ХІХ Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми економічної кібернетики 2014»
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Тези_Савчук Л.М.

Донизу

Тези_Савчук Л.М. Empty Тези_Савчук Л.М.

Створювати по moderator Ср Жовт 01, 2014 11:39 am

Савчук Л.М., к.е.н., проф., 
Бандоріна Л.М., к.е.н., доцент,
НМетАУ, м. Дніпропетровськ


СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Сучасна ринкова економіка потребує фахівців з високими адаптаційними навичками роботи в умовах, що постійно змінюються. 
Завдання формування робочого навчального плану спеціальності «Економічна кібернетика» в останні роки ускладнюється. Сучасний фахівець в області економічної кібернетики повинен на концептуальному, методологічному і теоретичному рівнях володіти методами аналізу, синтезу і оптимізації систем управління в економіці; мати знання по моделюванню економічних завдань, управління фінансами, в бухгалтерському обліку, менеджменті й маркетингу; володіти сучасними математичними методами аналізу і прогнозування з використанням новітніх інформаційних технологій. Тому з розвитком інформатики виникає необхідність додавати все більшу кількість матеріалу в обов'язкові обсяги знань, що у свою чергу веде до збільшення кількості дисциплін. Обговорення цієї проблеми показало, що необхідно намагатися звузити список нормативних дисциплін, у той час як структура додаткових дисциплін повинна помітно варіювати залежно від спеціальної спрямованості ВНЗ, потреб й інтересів конкретного регіону, а також від зацікавленості студентів.
Економічна кібернетика — це наука, що досліджує особливості протікання процесів управління і бізнес-процесів в економічних системах, проблеми синтезу систем управління економічними об'єктами, а також процеси передачі й обробки інформації в системах. Для засвоєння теоретичних основ і придбання практичних навичок моделювання, створення програми майбутнього поводження об'єкта управління і способів її ефективної реалізації, набуває важливості блок дисциплін, що представляє все різноманіття економіко-математичного моделювання (економіко-математичне моделювання в діяльності банків, економіко-математичне моделювання в менеджменті організацій, економіко-математичні методи й моделі в маркетингу, в управлінні персоналом, в аналізі й аудиті, в управлінні фінансами й ін.).
Субстратом управління є інформація, що виникає в процесі функціонування об'єкта управління і характеризує його внутрішній і зовнішній стан. Отже, для підготовки фахівця з економічної кібернетики є необхідним блок дисциплін, у який увійдуть основи алгоритмізації, основи програмування, архітектура й організація ЕОМ, операційні системи, розподілені обчислення, мови програмування, управління інформацією, програмна інженерія і методи обчислення. Матеріал, що не увійшов у представлений набір дисциплін, можна розглядати як факультативний (на вибір).

moderator

Кількість повідомлень : 55
Дата реєстрації : 01.10.2014

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі